తెలంగాణా లో వున్న సీమాంధ్ర ప్రజల పరిస్తితి

కాంగెస్ లో వున్నTRS కోవర్ట్ మధు యాష్కి తెలంగాణా లో వున్న సీమాంధ్ర ప్రజల కి ఎలాటి భయాలు అక్కర్లేదని హామీ ఇచ్చారు. ఈ హామీ లో ఎంత బోలు  వుందో మధ్యాన్నానికే తెల్సింది. TRS గూండాలు విష్ణు షూటింగ్ మీద దాడి చేసి సీమాంధ్ర ప్రజల పరిస్తితి భవిష్యత్తులో ఎలావుండబోతోందో చూపించారు.

వీరుడు

అర్ధం లేని హింసకి తెగబడి తోటి మనుషుల మీద పెట్రోలు చల్లి చంపబోయి తనే సెల్ఫ్ గోల్ చేసుకొన్న సురేంద్ర మాదిగ వీరుడెలా అవుతాడు? తన కిచ్చిన విధినిర్వహణ లో మరణించిన సుభ్రహ్మణ్య రాజు వీరుడవుతాడు కానీ!